Kontakt

 Adresa: OPG MAKI, Alilovci 123, 34334 Kaptol
 Kontakt osobe: Krunoslav Ciganović, mob: 098 656 942
Marijana Ciganović, mob: 098 174 2598
Anita Mikić, mob: 099 365 2611
 E-mail: kulen@slavonski-ponos.com.hr